Instrument
Ensembles
Genres
Komponistar
Utøvere

Noter $59.95

Original

eMedia Piano. Keyboard Method Vol. 1. Version 3.0. Organ sheet music. Piano sheet music.

Oversettelse

eMedia Piano. Keyboard Method Vol.. 1. Versjon 3.0. Organ noter. Piano noter.

Original

eMedia Piano. Keyboard Method Vol. 1. Version 3.0. piano. Keyboard. Windows. Mac CD-ROM. Published by eMedia Music. EI.EK02101. This new version of eMedia Piano & Keyboard Method offers everything you need to learn how to play. Piano instructor, Irma Irene Justicia, M.A., who has taught at the renowned Juilliard School of Music, guides you through over 300 step-by-step full-screen lessons. New Instant Feedback works with both electronic keyboards and acoustic pianos. It listens as you play melodies and shows whether you're playing correctly. The lessons start with the basics, such as hand position, rhythm, and playing on black keys, and move on to reading music notation, sight reading, scales, and much more. Techniques are demonstrated with over 70 videos viewable in full-screen mode. Learn songs and exercises from music notation as an animated keyboard guides you through fingerings. Songs and exercises are provided as both live-recorded audio and variable-speed MIDI tracks which let you slow the music down as needed. Colorful MIDI accompaniments help make practicing fun. You will learn over 100 popular classical, blues, pop, and rock songs, including hit songs from artists such as Billy Joel, Bob Dylan, and Elton John. Interactive review and ear training quizzes help reinforce new concepts and develop your ear. When used with an electronic MIDI keyboard, you get Interactive Evaluation Feedback with detailed specifics on your playing, including which notes and rhythms were wrong and how to correct them. In addition, the new Note Tracker shows you what note you're playing and makes learning music notation easy. This latest version also offers fully scalable lesson screens and an option for full-screen video. Other accessories include a built-in digital metronome and a recorder. eMedia Piano & Keyboard Method is the ultimate way to learn how to play piano or keyboard. Features. -- Instant Feedback -- shows you whether you're playing the correct notes on melodies. Works with both electronic keyboards and acoustic pianos. -- Interactive Evaluation Feedback -- when using a MIDI keyboard you get specific feedback on note and rhythm mistakes to help you get it right the next time. -- Progress Tracking -- personalized reports show your rate of progress, including scores for specific songs. The built-in recorder also helps you hear your progress. -- Animated Keyboard - displays correct fingerings as the music plays or for any note or chord that you double-click. -- Audio Tracks - features multi-track live recordings, colorful MIDI accompaniments and MIDI tracks that allow you to slow down or speed up the music. -- Full-screen lessons and videos. Also features over 100 songs including. "Piano Man" by Billy Joel "Candle in the Wind" by Elton John "Ode to Joy" by Ludwig van Beethoven "America the Beautiful" by Samuel Ward "La Bamba" made famous by Los Lobos "Minuet in G" by J.S. Bach "Tishomingo Blues" by Spencer Williams "The Entertainer" by Scott Joplin "Knockin' on Heaven's Door" by Bob Dylan Wall Street Journal. "We found the software well planned and effective -- progress was quick. " PC Magazine. 4-stars American Music Teacher Magazine. "An impressive and thorough piano teaching program. " Music News. "We tried out the method and within no time we were actually playing songs, something that we had no idea we would be able to do so quickly. It is simply amazing. " System Requirements. Windows. Windows XP. Vista. Windows 7 CD-ROM Macintosh.

Oversettelse

eMedia Piano. Keyboard Method Vol.. 1. Versjon 3.0. plan. Keyboard. Windows. Mac CD-ROM. Publisert av eMedia Music. EI.EK02101. Denne nye versjonen av eMedia Piano. Piano instruktør, Irma Irene Justicia, MA, som har undervist ved den anerkjente Juilliard School of Music, guider deg gjennom over 300 steg-for-steg fullskjerm leksjoner. New Instant Feedback fungerer med både elektroniske keyboards og akustiske pianoer. Det lytter mens du spiller melodier og viser om du spiller riktig. Leksjonene starter med det grunnleggende, slik som håndstilling, rytme og spille på svarte tangentene, og gå videre til å lese noter, lesning, skalaer, og mye mer. Teknikker blir demonstrert med over 70 videoer som kan vises i fullskjermmodus. Lær sanger og øvelser fra musikknotasjon som en animert tastatur guider deg gjennom finger. Sanger og øvelser blir gitt som både live-innspilt lyd og variabel hastighet MIDI-spor som gjør at du kan bremse ned musikken etter behov. Fargerike MIDI akkompagnementer bidra til å gjøre praktisere moro. Du vil lære mer enn 100 populære klassiske, blues, pop og rockelåter, inkludert hit sanger fra artister som Billy Joel, Bob Dylan, og Elton John. Interaktiv gjennomgang og øre trenings quizer bidra til å forsterke nye konsepter og utvikle øret. Når den brukes med en elektronisk MIDI keyboard, får du Interaktiv Evaluering Tilbakemelding med detaljerte nærmere på din spiller, inkludert hvilke noter og rytmer var galt og hvordan du kan rette dem. I tillegg viser den nye Note Tracker du hva merke du spiller og gjør læringen musikknotasjon lett. Denne siste versjonen har også fullt skalerbare leksjon skjermer og et alternativ for fullskjerms video. Annet tilbehør inkluderer en innebygd digital metronom og opptaker. eMedia Piano. Funksjoner. - Instant Feedback - viser deg uansett om du spiller med de riktige notene på melodier. Fungerer med både elektroniske keyboards og akustiske pianoer. - Interaktiv Evaluering Tilbakemelding - når du bruker et MIDI-keyboard du får konkrete tilbakemeldinger på note og rytmefeil for å hjelpe deg å få det riktig neste gang. - Progress Tracking - personlige rapporter viser din fremdrift, herunder score for spesifikke sanger. Den innebygde opptakeren hjelper deg også høre din fremgang. - Animated Keyboard - viser korrekte fingersetting mens musikken spiller, eller for noe notat eller akkord som du dobbeltklikker. - Lydspor - har multi-track live-opptak, fargerike MIDI akkompagnement og MIDI-spor som gjør det mulig å senke eller øke hastigheten opp musikken. - Full-screen leksjoner og videoer. Har også over 100 sanger, inkludert. "Piano Man" av Billy Joel "Candle in the Wind" av Elton John "Ode til gleden" av Ludwig van Beethoven "America the Beautiful" av Samuel Ward "La Bamba" gjort kjent av Los Lobos "Menuett i G" av JS Bach "Tishomingo Blues" av Spencer Williams "The Entertainer" av Scott Joplin "Knockin 'on Heavens Door" av Bob Dylan Wall Street Journal. "Vi fant programvaren godt planlagt og effektivt - fremgang var rask. "PC Magazine. 4-stjerner American Music Teacher Magazine. "En imponerende og grundig piano undervisningsopplegg. "Music News. "Vi prøvde ut metoden, og innen kort tid var vi faktisk å spille sanger, noe som vi hadde ingen anelse om vi ville være i stand til å gjøre det raskt. Det er rett og slett fantastisk. "Systemkrav. Windows. Windows XP. Vis. Windows 7 CD-ROM Macintosh.