Instrument
Ensembles
Genres
Komponistar
Utøvere

Noter $29.95

Original

Piano For Dummies Level 2. CD-ROM. Organ sheet music. Piano Solo sheet music.

Oversettelse

Piano For Dummies Level 2. CD-ROM. Organ noter. Piano Solo noter.

Original

Piano For Dummies Level 2. CD-ROM. for piano. Piano. Keyboard. Windows. Mac CD-ROM. Published by eMedia Music. EI.FD09108. eMedia Piano For Dummies Level 2 gives you everything you need to continue your journey toward being an accomplished piano or keyboard player. It is perfect for anyone who already knows some basic note reading, the middle C position and can how to play some melodies. Learn to play at your own pace from over 150 easy-to-follow interactive lessons with full-motion videos. New instant Instant feedback Feedback, for both acoustic pianos and electronic keyboards, highlights correctly played notes in melodies. Enjoy playing along with live recorded songs or have fun playing with accompaniments that you can slow down or speed up. Learn to play over 50 songs with recorded audio and variable-speed MIDI tracks. Interactive Educational Software -- Over 150 step-by-step audio- and video-enhanced lessons. -- Over 50 songs with live recorded multi-track audio and variable-speed MIDI tracks. -- Interactive feedback Feedback on playing mistakes. with when used with a MIDI keyboard. -- Animated keyboard Keyboard displays fingerings as the music plays. Your instructor is professional pianist and teacher Irma Irene Justicia, M.A., who has taught at the renowned Juilliard School of Music. The excellent teaching you receive in the over 150 lessons is an exceptional value. When using eMedia Piano For Dummies Level 2 with a MIDI keyboard it will tell you when you make mistakes, including an overall score for the song and even shows you what you should have played. Learn from valuable lessons such as. Triads and Chords The G Position and Transposition The F Position and Hanon Extending the Hand Position and Playing Scales G and F Major Scales, Chords and Arpeggios A Short Trip into the History of Western Music Learn songs and exercises from both the music notation and the animated Animated keyboard Keyboard that displays fingerings in time with the music. Songs and exercises are enhanced by live recorded audio, variable-speed MIDI keyboard tracks, and colorful MIDI accompanimentsPlay along with live recorded multi-track audio, variable-speed MIDI tracks. Perform with colorful MIDI accompaniments. You will learn over 50 popular songs including Billy Joel's Piano Man. Play Over 50 Hit Songs. Piano Man - Billy Joel Candle in the Wind - Elton John La Bamba - made famous by Los Lobos Tishomingo Blues - Spencer Williams The Entertainer - Scott Joplin Knockin' on Heaven's Door - Bob Dylan. and many more. Interactive review and ear training screens help reinforce new concepts and develop your ear. Other accessories include a built-in digital metronome and a recorder. Piano For Dummies Level 2 includes large easy-to-read screens, enhanced audio & and video, and progress tracking. Everything You Need to Get Started. Digital Metronome Digital Recorder Reviews and Ear Training Animated Fretboard Note and Finger Tracker Instant Feedback Interactive Evaluation Feedback. selectable. Audio Tracks. Full, Voice only, Piano only - MIDI, MIDI Left Hand, MIDI Right Hand, MIDI Accompaniment, Metronome Tick. Progress Tracking View optional guitar chords so a friend can accompany you Minimum system requirements. Windows Windows XP. Vista. Windows 7 256MB RAM, CD-ROM Macintosh Mac OS X 10.4 or later. Universal Binary.

Oversettelse

Piano For Dummies Level 2. CD-ROM. for piano. Plan. Keyboard. Windows. Mac CD-ROM. Publisert av eMedia Music. EI.FD09108. eMedia Piano For Dummies Nivå 2 gir deg alt du trenger for å fortsette reisen mot å være en dyktig piano eller keyboard-spiller. Det er perfekt for alle som allerede kjenner noen grunnleggende notat lesing, midt C posisjon og kan å spille noen melodier. Lær å spille i ditt eget tempo fra over 150 enkle å følge interaktive leksjoner med full bevegelse videoer. Ny direkte rask feedback Feedback, for både akustiske pianoer og elektroniske keyboards, fremhever riktig spilt notater i melodier. Liker å spille sammen med live innspilte sanger eller ha det gøy å spille med akkompagnement som du kan senke eller øke hastigheten opp. Lær å spille over 50 sanger med innspilt lyd og variabel hastighet MIDI-spor. Interaktiv Pedagogisk programvare - Over 150 trinn-for-trinn-audio-og video-forbedret leksjoner. - Over 50 sanger med levende spilt multi-track lyd og variabel hastighet MIDI-spor. - Interaktiv tilbakemelding Tilbakemelding på å spille feil. med når det brukes med et MIDI keyboard. - Animated tastatur Keyboard viser fingersetting mens musikken spiller. Din instruktør er profesjonell pianist og lærer Irma Irene Justicia, MA, som har undervist ved den anerkjente Juilliard School of Music. Den utmerkede undervisningen du får i de over 150 leksjoner er en eksepsjonell verdi. Når du bruker eMedia Piano For Dummies Level 2 med et MIDI keyboard vil den fortelle deg når du gjør feil, inkludert en samlet poengsum for sangen, og viser deg selv hva du bør ha spilt. Lær av verdifull lærdom som. Triader og Chords G Plasser og Trans F Plasser og Hanon Utvide håndstilling og spille skalaer G og F-dur skalaer, akkorder og arpeggios en kort tur inn i History of Western Music Lær sanger og øvelser fra både noter og den animerte Animert tastatur Keyboard som viser fingersetting i takt med musikken. Sanger og øvelser er forbedret med live opptak, variabel hastighet MIDI keyboard spor, og fargerike MIDI accompanimentsPlay sammen med levende registrert multi-spor lyd, variabel hastighet MIDI-spor. Utføre med fargerike MIDI akkompagnement. Du vil lære over 50 populære sanger, inkludert Billy Joels Piano Man. Spill Over 50 Hit Songs. Piano Man - Billy Joel Candle in the Wind - Elton John La Bamba - gjort berømt av Los Lobos Tishomingo Blues - Spencer Williams The Entertainer - Scott Joplin Knockin 'on Heavens Door - Bob Dylan. og mange flere. Interaktiv gjennomgang og øre trenings-skjermer bidra til å forsterke nye konsepter og utvikle øret. Annet tilbehør inkluderer en innebygd digital metronom og opptaker. Piano For Dummies Nivå 2 omfatter store lettleste skjermer, forbedret lyd. Alt du trenger for å komme i gang. Digital metronom Digital Recorder Anmeldelser og Ear Training Animert gripebrett Note og Finger Tracker Instant Feedback Interaktiv Evaluering Tilbakemelding. valgbar. Lydspor. Full, Voice bare, Piano bare - MIDI, MIDI Left Hand, MIDI Right Hand, MIDI akkompagnement, Metronome Tick. Progress Tracking Se valg gitar akkorder slik at en venn kan følge deg Minstekrav til systemet. Windows Windows XP. Vis. Windows 7 256 MB RAM, CD-ROM Macintosh Mac OS X 10.4 eller nyere. Universal Binary.